V/v Tặng Bằng khen về chương trình 295/CĐYT cho các đơn vị trực thuộc có Danh sách kèm theo

Đăng vào 22/05/2018

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 114/QĐ-CĐYT
Ngày BH 22/05/2018
Ngày hiệu lực 22/05/2018
Người ký Đ/c Trần Thị BÍch Hằng-Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản