Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 132/CĐYT 17/04/2019 V/v Lấy ý kiến tham gia xây dựng Hướng dẫn đánh giá xếp loại Công đoàn các cấp
2 KH 29/CĐYT 16/04/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TƯ Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành luật ATVSLĐ năm 2015
3 CV 131/CĐYT 16/04/2019 V/v Triển khai khối thi dua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
4 KH 25/CĐYT 08/04/2019 Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 'Blouse trắng, trái tim hồng" năm 2019
5 CV 103/CĐYT 03/04/2019 V/v Sắp xếp tổ chức CĐYT thuộc LĐLĐ các quận, huyện
6 CV 106/CĐYT 03/04/2019 Về việc hướng dẫn đổi con dấu mới Công đoàn cơ sở
7 107/CĐYT 03/04/2019 V/v Thay đổi thời gian chấm điểm CĐCS khối các trường, Dược
8 CV 96/CĐYT 29/03/2019 V/v Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 và kêu gọi ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
9 HD 06/CĐYT 26/03/2019 V/v đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
10 HD 05/CĐYT 25/03/2019 Hoạt động khối thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
11 GM 13/CĐYT 25/03/2019 Mời tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên, một số thông tin CPTPP và cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết tin bài và sử dụng V-office (Gửi CĐCS trực thuộc khu vực miền Trung và phía Nam)
12 GM 12/CĐYT 25/03/2019 Một số thông tin về CPTPP, ngành Y tế tham gia cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết bài và sử dụng V-office (Gửi CĐNYT khu vực phía Nam)
13 CV 89/CĐYT 25/03/2019 Về việc hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam
14 Chương trình 03/CĐYT 22/03/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIIi CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
15 KH số 20/CĐYT 21/03/2019 Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)