Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 37/CĐYT 01/02/2019 Báo cáo kết quả cuộc thi viết tuyên truyền " Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" (CĐCS trực thuộc CĐYTVN khối Bệnh viện TƯ) (CĐ ngành Y tế các tỉnh thành phố)
2 CV 30/CĐYT 28/01/2019 V/v Nhắc cung cấp thông tin lao động Công đoàn ngành Y tế
3 CV 25/CĐYT 17/01/2019 V/v Đổi con dấu Công đoàn cơ sở theo TT số 44/2017/TT-BCA
4 NQ 02/CĐYT 17/01/2019 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế VIệt Nam lần thứ 2, khóa XIII nhiệm kỷ 2018 - 2023
5 22,23/CĐYT 16/01/2019 V/v báo cáo quyết toán thu chi tài chính CĐ và chuyển kinh phí CĐ qua Vietinbank (với CĐCS khối Doanh nghiệp)
6 HD 01/CĐYT 11/01/2019 Công đoàn cơ sở phòng và xử lý khi đoàn viên công đoàn , người lao động bị bạo hành tại các cơ sở Y tế
7 CV 17/CĐYT 10/01/2019 V/v Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn Y tế VN với một số đơn vị
8 TB 02/CĐYT 07/01/2019 Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Bà Nông Thiị Bích Hằng - Chánh Văn phòng- CĐYTVN
9 GM 86/CĐYT 28/12/2018 Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Gửi Lãnh đạo các dơn và CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
10 GM 86/CĐYT 28/12/2018 Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Gửi CĐYT các tỉnh thành phố)
11 CV 396/CĐYT 26/12/2018 V/v Phối hợp Cung cấp thông tin Lao động Công đoàn ngành Y tế (Gửi CĐ ngành Y tế các tỉnh TP)
12 CV 395/CĐYT 20/12/2018 V/v Tô chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ dịp tết nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
13 HD 14/CĐYT 19/12/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019 (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
14 CV 391/CĐYT 18/12/2018 V/v Triển khai chương trình phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam với Báo Lao động, Báo Sức khỏe & Đời sống (gửi CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh thành phố)
15 CV 387/CĐYT 14/12/2018 V/v Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)