Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 GM 67/CĐYT 07/11/2018 Dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VIệt Nam, chương trình hành động của CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023 tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, UBKT-CĐCS (gủi CĐCS khu vực phía Bắc có Danh sách kèm theo)
2 GM 68/CĐYT 07/11/2018 Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động của CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023 Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, UBKT- CĐCS (gửi Khu vực miền Trung và miền Nam có danh sách kèm theo)
3 CV 347/CĐYTVN 05/11/2018 V/v giới thiệu trang fanpage Công đoàn Y tế Việt Nam trên facebook
4 348/CĐYT 05/11/2018 v/v báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018
5 CV 339/CĐYT 31/10/2018 V/v Cung cấp thông tin CĐCS năm 2018 (gửi CĐCS trực thuộc)
6 CV 336/CĐYT 30/10/2018 V/v Đăng ký tham gia Đoàn công tác Trường Sa năm 2019
7 CV 331/CĐYT 25/10/2018 V/v Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2018
8 CV 330/CĐYT 25/10/2018 V/v Tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
9 BTC 18/10/2018 Danh sách các đơn vị ủng hộ nhân dân Lào và CBCCVCLĐ ngành Y tế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
10 KH 62/CĐYT 17/10/2018 V/v Kiểm tra đánh giá hoạt động CĐCS trực thuộc CĐYTVN năm 2018 (Gửi CĐCS trực thuộc)
11 CV 298/CĐYT 03/10/2018 V/v Xin ý kiến góp ý dự thảo các tài liệu Hội thi tuyên truyền " Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" trong ngành y tế ( Gửi các đ/c Ủy viên BCH- CĐYTVN)
12 QĐ 336/CĐYT 03/10/2018 V/v Ban hành Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
13 TB 74/CĐYT 21/09/2018 V/v Chuyển trụ sở làm việc cơ quan CĐYTVN (Gửi CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh TP)
14 BC/CĐYT 17/09/2018 Báo cáo về việc chỉnh sửa bổ sung Bảng chấm điểm CĐCS (kèm theo 4 phụ lục)
15 CV 280/CĐYT 14/09/2018 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dụng hàng Việt Nam" trong các cấp CĐ (Gửi CĐCS trực thuộc)