CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ tư, 22/11/2017

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 38/CĐYT 22/11/2017 V/v Thay đổi địa điểm và bổ sung Điều lệ thi đấu chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017
2 236/CĐYT 17/11/2017 V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018
3 52/CĐYT 16/11/2017 V/v Hội thảo truyền thông về Giao tiếp ứng xử năm 2017 (Các đơn vị Miền trung tổ chức tại Nha Trang)
4 35/CĐYT 09/11/2017 V/v Kểm tra đánh giá xếp loại hoạt động CĐCS năm 2017 (Gửi CĐCS trực thuộc, có các phụ lục và DS chia khối kèm theo)
5 35/CĐYT 08/11/2017 Về kết quả họp lần thứ 17 Ban thường vụ CĐYTVN nhiệm kỳ 2013-2018
6 49/CĐYT 08/11/2017 V/v Hội thảo truyền thông về Giao tiếp ứng xử năm 2017 (có DS kèm theo Khu vực phía Bắc)
7 34/CĐYT 06/11/2017 V/v Tổ chức chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017
8 48/CĐYT 03/11/2017 Hội thảo truyền thông về Gia tiếp Ứng xử năm 2017 (các đơn vi khu vực Phía Nam và Tây Nam Bộ có DS kèm theo)
9 242/CĐYT 31/10/2017 V/v Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2017
10 73/CĐYT 30/10/2017 V/v báo cáo số liệu hoạt động nhiệm kỳ của CĐCS
11 235/CĐYT 20/10/2017 V/v H­ướng dẫn công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức CĐ
12 230/CĐYT 11/10/2017 Báo cáo KQ 2 năm triển khai Nghị định 85/2015/NĐ - CP về chính sách với LĐ nữ
13 218/CĐYT 03/10/2017 Về việc đôn đốc CĐCS ủng hộ quỹ xã hội CĐYTVN
14 217/CĐYT 03/10/2017 Về việc Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
15 202/CĐYT 21/09/2017 V/v Cung cấp thông tin phục vụ việc triển khai thu KPCĐ và cấp KPCĐ (gủi khối Doanh nghiệp)