CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ ba, 22/05/2018

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 Danh sách 22/05/2018 Danh sách tặng bằng khen của BCH-CĐYTVN cho các đơn vị CĐCS, tập thể và cá nhân của các tỉnh Thành phố
2 16/GM - CĐYT 15/05/2018 Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CĐYT về triển khai thực hiện Qui Tắc ứng xử , nâng cao y đức, học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM của CCVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2013-2018 (CĐYT các tỉnh TP và các Sở Y tế)
3 16/GM - CĐYT 15/05/2018 Giấy mời Dự hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai Chương trình 295/Ctr - CĐYT (Dành cho các CĐCS trực thuộc)
4 104/CĐYT 14/05/2018 V/v làm rõ tiêu chí bình xét khen thưởng tập thể theo kế hoạch số 16/KH -CĐYT
5 103/CĐYT 08/05/2018 V/v Lựa chọn tập thể tiêu biểu tham dự "Chương trình Vinh quang Việt Nam" lần thứ XIV
6 112/CĐYT 27/04/2018 V/v Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành - Công đoàn Y tế Việt Nam
7 79/CĐYT 24/04/2018 V/v Tham luận tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
8 76/CĐYT 23/04/2018 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cổ VIệt
9 06/CĐYT 23/04/2018 Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới trên đất liền năm 2018
10 16/KH - CĐYT 18/04/2018 Sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/Ctr-CĐYTVN thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11 72/CĐYT 18/04/2018 V/v Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình 295/Ctr-CĐYT
12 13/CĐYT 10/04/2018 V/v Tổ chức Hội nghị Biểu dương CNCCVCLĐ giỏi ngành y tế năm 2018
13 65/CĐYT 10/04/2018 V/v Báo cáo tham luận tại Hội nghị Biểu dương CNCCVCLĐ giỏi ngành Y tế năm 2018
14 63/CĐYT 09/04/2018 V/v Gửi Danh sách đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII , Công đoàn Y tế Việt Nam 2018-2023
15 60/CĐYT 05/04/2018 v/v triển khai mở tài khoản qua Vietinbank