CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ hai, 24/07/2017

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 27/TLĐ 13/07/2017 Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch nước Tôn đức Thắng và kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
2 NQ 03/07/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ X
3 40/BC - CĐYT 03/07/2017 Báo cáo công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
4 29/GM - CĐYT 27/06/2017 Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo - Nữ công năm 2017
5 21/KH - CĐYT 21/06/2017 Kế hoạch Tập huấn công tác Tuyên giáo - Nữ công năm 2017
6 111/CĐYT 14/06/2017 V/v Tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa -Trường Sa"
7 109/CĐYTVN 13/06/2017 V/v Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017
8 105/CĐYT 08/06/2017 V/v Cung cấp thông tin cuốn kỷ yếu 60 năm Công đoàn Y tế VN (gửi CĐCS trực thuộc và CĐYT các tỉnh thành phố)
9 24 07/06/2017 Mời họp UBKT, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành-CĐYT Việt Nam
10 105/QĐ - CĐYT 05/06/2017 V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xã hội Công đoàn Y tế Việt Nam
11 69 QĐ/CĐYT 30/05/2017 V/v Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn
12 30/BC - CĐYT 26/05/2017 Kết quả đoàn công tác đi thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2017
13 09/CĐYT 15/05/2017 Thực hiện chủ đề " Năm lợi ích đoàn viên Công đoàn"
14 10/HD-CĐYTVN 15/05/2017 Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan Nhà Nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành y tế có CĐCS trực thuộc CĐYTVN
15 07/CĐYT 12/05/2017 V/v Lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ CĐ