Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 HD 06/CĐYT 26/03/2019 V/v đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2 HD 05/CĐYT 25/03/2019 Hoạt động khối thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
3 Chương trình 03/CĐYT 22/03/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIIi CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
4 KH số 20/CĐYT 21/03/2019 Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
5 CV 86/CĐYT 21/03/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng sửa chữa nhà " Mái ấm công đoàn" năm 2019 (gửi CĐCS đơn vị trực thuộc)
6 HD 04/CĐYT 15/03/2019 V/v Bình xét, biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
7 CV 80/CĐYT 14/03/2019 Về việc phát triển đoàn viên năm 2019 (Gửi CĐCS trực thuộc)
8 CV 79/CĐYT 14/03/2019 V/v Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
9 Công văn 69/CĐYT 11/03/2019 V/v Chuyển thư chúc mừng sinh nhật của Công đoàn Y tế Việt Nam (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
10 Công văn 68/CĐYT 11/03/2019 V/v Chuyển thiếp chúc mừng sinh nhật của Công đoàn Y tế Việt Nam (Gửi CĐYT các tỉnh, TP)
11 KH 10/CĐYT 06/03/2019 Tổ chức tháng công nhân năm 2019 và hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)
12 CV 62/CĐYT 05/03/2019 V/v Cử cán bộ tham gia Đoàn công tác trường sa năm 2019
13 KH 09/CĐYT 05/03/2019 Thực hiện Chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho Ngươiì lao động, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Người Lao động giai đoạn 2018-2023"
14 QĐ 80/CĐYT 05/03/2019 V/v Thành lập Khối thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam
15 CV 60/CĐYT 01/03/2019 V/v Cung cấp bổ sung số liệu Ban Nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2018-2023 ( gửi CĐCS rưuccj thuộc CĐYTVN)