CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ ba, 17/07/2018

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 QĐ 215/CĐYT 12/07/2018 V/v Th­ưởng nộp kinh phí công đoàn năm 2017 (khối bệnh viện, Viện hành chính sự nghiệp)
2 QĐ 216/CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí Công đoàn năm 2017 (Khối Bệnh viện, Viện, hành chính sự nghiệp Lãnh đạo cán đơn vị)
3 QĐ 217/CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2017 (CĐCS khối Doanh nghiệp)
4 QĐ/218-CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng nộp kinh phí Công đoàn năm 2017
5 TB 44/ CĐYT 09/07/2018 V/v Giới thiệu mẫu chức danh và chữ ký của Đ/c Phạm Thanh Bình Chủ tịch CĐYTVN và Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy- Phó Chủ tịch CĐYTVN
6 TB số 42/CĐYT 15/06/2018 Về kết quả kỳ họp lần thứ 22 Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018
7 139/CĐYT 14/06/2018 V/v Thay đổi ngày nhận tài liệu và tiêu chuẩn Đại hội CĐYTVN
8 CV 133/CĐYT 11/06/2018 V/v Truyền thông vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao-PASTB
9 08/HD - CĐYT 05/06/2018 Hướng dẫn Báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
10 TB số 41/CĐYT 05/06/2018 V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký đ/c Phạm Thanh Bình- Phó Chủ tịch CĐYTVN
11 114/QĐ-CĐYT 22/05/2018 V/v Tặng Bằng khen về chương trình 295/CĐYT cho các đơn vị trực thuộc có Danh sách kèm theo
12 115/QĐ-CĐYT 22/05/2018 V/v Khen thưởng chương trình 295/CĐYT các CĐ ngành Y tế tỉnh thành phố
13 16/GM - CĐYT 15/05/2018 Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CĐYT về triển khai thực hiện Qui Tắc ứng xử , nâng cao y đức, học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM của CCVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2013-2018 (CĐYT các tỉnh TP và các Sở Y tế)
14 16/GM - CĐYT 15/05/2018 Giấy mời Dự hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai Chương trình 295/Ctr - CĐYT (Dành cho các CĐCS trực thuộc)
15 104/CĐYT 14/05/2018 V/v làm rõ tiêu chí bình xét khen thưởng tập thể theo kế hoạch số 16/KH -CĐYT