CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Chủ nhật, 24/09/2017

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 202/CĐYT 21/09/2017 V/v Cung cấp thông tin phục vụ việc triển khai thu KPCĐ và cấp KPCĐ
2 204/CĐYT 21/09/2017 V/v Tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017
3 205/CĐYT 21/09/2017 V/v đề nghị Báo cáo số liệu Nữ công
4 206/CĐYT 21/09/2017 Chương trình hành động CĐYTVN thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa XII của Đảng
5 193/CĐYT 19/09/2017 V/v Triển khai thỏa thuận với Công ty TNHH Thơm Nguyễn
6 194/CĐYT 19/09/2017 V/v Giới thiệu Đoanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017
7 CV 1433 08/09/2017 V/v Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động' năm 2017
8 Biên bản 07/09/2017 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và công ty TNHH Thơm Nguyễn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người Lao động ngành Y tế (kèm theo phụ lục 1,2,3 và Bảng giá Sản phẩm)
9 1552/TLĐ 06/09/2017 Ban hành qui chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn
10 187/CĐYT 05/09/2017 V/v Báo cáo hoạt động số liệu Công đoàn cơ sỏ nhiệm kỳ 2013-2018
11 25/CĐYT 05/09/2017 Về việc thay đổi thời gian đại hội XIII CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
12 26/CĐYT 05/09/2017 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐ và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên
13 165/CĐYT 15/08/2017 V/v Tổ chức ĐHCĐCS và Đại hội XIII Công đoàn Y tế VIệt Nam
14 33/GM - CĐYT 10/08/2017 Mời dự Hội thảo đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khu vực phía Nam)
15 34/GM - CĐYT 10/08/2017 Mời dự Hội nghị đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khu vực miền Bắc)