Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi

Đăng vào 01/11/2018
Ngày 31/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức và cán bộ theo dõi, giám sát Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Xin vui lòng dowload thông báo tại đây

BBT website

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế