CĐYT Khánh Hòa: Những kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2013 -2 018

Đăng vào 12/04/2018
Công đoàn ngành Y tế Khánh Hòa hiện đang quản lý 49 CĐCS, với 6.850 đoàn viên (trong tổng số 7.282 CNVC-LĐ) hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Xác định rõ nhiệm vụ, BCH Công đoàn ngành đã có những giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi đoàn viên, CNVC-LĐ phù hợp với công việc và đặc thù của ngành, để xây dựng Công đoàn ngành vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Trong công tác tuyên truyền giáo dục, hàng năm BCH Công đoàn ngành đã phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế tổ chức các hội nghị chuyên đề để phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nắm vững đường lối lãnh đạo của Đảng.

BCH Công đoàn ngành đã hướng dẫn và chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động để bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác, sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh và có những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám và điều trị. Kết quả hàng năm có 100% đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động.

Phong trào thi đua luôn được duy trì và phát triển ở hầu hết các đơn vị trong ngành. BCH Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động phong trào Lao động Giỏi, Lao động Sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người bệnh. Kết quả trong nhiệm kỳ 2013-2018, toàn ngành có 208 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 842 lượt CNVC-LĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 2.280 lượt tập thể lao động tiên tiến; hàng năm có trên 85% CNVC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 865 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến được ứng dụng rộng rãi vào công tác giảng dạy, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh. 20 tập thể được Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng Cờ; 87 tập thể và 312 cá nhân được Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng bằng khen; 25 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ và tham gia các hoạt động xã hội được các CĐCS thực hiện tốt: phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, chế độ trực, phẫu thuật, độc hại lây nhiễm, phụ cấp đặc thù và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ.

Về công tác xã hội, toàn ngành đóng góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em 650.150.000đồng; quỹ mái ấm công đoàn 557.000.000đồng; quỹ tương thân tương trợ 856.000.000đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa 4.250.000.000đồng; ủng hộ bão lụt 1.500.000.000đồng …; tổ chức  thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ cho CNVC-LĐ, tặng quà cho nữ CNVC-LĐ nhân ngày 8/3 và các cháu nhân ngày 1/6 với tổng số tiền 444.500.000đồng; xét trợ cấp cho 700 lượt CNVC-LĐ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền 900.000.000đồng từ nguồn kinh phí do Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Ngành Y tế TP Hà Nội và các đơn vị bạn ủng hộ sau cơn bão số 12.

Công tác nữ công được thực hiện tốt với nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực, nhằm động viên chị em phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác: tổ chức hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVC-LĐ tiêu biểu xuất sắc; tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các tỉnh bạn; tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi...

Công tác phát triển đoàn viên mới được các CĐCS quan tâm, trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 08 CĐCS, kết nạp 1.527 đoàn viên, làm mới và làm bổ sung 1.598 thẻ đoàn viên. Công đoàn ngành đã tổ chức 20 lớp tập huấn về công tác công đoàn cho 2.245 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt từ Công đoàn ngành đến CĐCS.

Bằng những việc làm thiết thực trên, hàng năm toàn ngành có từ 85-95% đoàn viên đạt xuất sắc; 90-95% phụ nữ đạt hai giỏi; 90% tổ công đoàn đạt xuất sắc; CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc hàng năm chiếm tỷ lệ 80-85%; Công đoàn ngành xếp loại vững mạnh xuất sắc 05 năm liền, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được Công đoàn Y tế Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ và bằng khen về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018; có 15 cá nhân và 12 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 45 cá nhân và 32 tập thể được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen; 75 cá nhân và 45 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; 1.285 cá nhân và 252 tập thể được Công đoàn ngành tặng giấy khen.

Bước sang năm 2018, là năm đầu của Đại hội VII Công đoàn ngành Y tế Khánh Hòa, toàn ngành quyết tâm duy trì những kết quả đã đạt được, khắc phục các mặt còn tồn tại, khiếm khuyết, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn từ ngành đến cơ sở vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế