CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ hai, 22/01/2018

Đại hội đại biểu công đoàn Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập.

16/01/2018

Ngày 12/01/2018, Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ 23, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội CĐCS Viện Vắc xin và SInh phẩm Y tế nhiệm kỳ 2017-2022

15/01/2018

Chiều ngày 29/12/2017, tại Hội trường Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế lần XV, nhiệm...

Đại hội Công đoàn Văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam

15/01/2018

Ngày 12/01/2018, Văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu CĐCS Công ty cổ phần dược phẩm TW3 nhiệm kỳ 2017-2022

03/01/2018

Ngày 28/12/2017, Công ty cổ phần  Dược phẩm TW3 đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đại biểu công đoàn trường ĐH Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022      

03/01/2018

​​​​​​​Ngày 20/12/2017, Công đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm...

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

02/01/2018

Triển khai Kế hoạch 03/KH-CĐYT ngày 19/1/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. Ngày 15/12/2017 CĐCS Công ty Cổ phần...

Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương

02/01/2018

Ngày 16/12/2017 Công đoàn Trường Cao đẳng Dược Trung ương đã tổ chức  Đại hội Công đoàn lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2022 .

Đại hội Đại biểu Công đoàn Bệnh viện Mắt TW

29/12/2017

​​​​​​​Chiều ngày 28/12/2017, Bệnh viện Mắt trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP

29/12/2017

Ngày 28/12/2017, Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ TW nhiệm kỳ 2017- 2022

25/12/2017

Triển khai Kế hoạch 03/KH- CĐYT ngày 19/01/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội XIII Công đoàn Y tế...

Đại hội Công đoàn Viện Dược liệu nhiệm kỳ 2017- 2022

13/12/2017

​​​​​​Triển khai Kế hoạch 03/KH- CĐYT ngày 19/01/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, ngày 29/11/2017 Công đoàn cơ sở...

Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa

13/12/2017

Chiều ngày 05/12/2017, Công đoàn Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ...

Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

04/12/2017

Ngày 26/11/2017, Công đoàn cơ sở Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 32 (nhiệm kỳ 2017-2022)

04/12/2017

Chiều ngày 28/11, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 32 (nhiệm kỳ 2017-2022)

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 32 (nhiệm kỳ 2017-2022)

04/12/2017

Chiều ngày 28/11, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 32 (nhiệm kỳ 2017-2022)

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế