Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2017-2022)

25/01/2018

Sáng ngày 13/12/2017, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2017-2022)

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2

22/01/2018

Ngày 10/1/2018 tại hội trường công ty Cổ phần Dược phẩm TW2 đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đại biểu công đoàn Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập.

16/01/2018

Ngày 12/01/2018, Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ 23, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội CĐCS Viện Vắc xin và SInh phẩm Y tế nhiệm kỳ 2017-2022

15/01/2018

Chiều ngày 29/12/2017, tại Hội trường Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế lần XV, nhiệm...

Đại hội Công đoàn Văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam

15/01/2018

Ngày 12/01/2018, Văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Y học biển

11/01/2018

Triển khai Kế hoạch 03/KH- CĐYT ngày 19/01/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội XIII Công đoàn Y tế...

Đại hội đại biểu CĐCS Công ty cổ phần dược phẩm TW3 nhiệm kỳ 2017-2022

03/01/2018

Ngày 28/12/2017, Công ty cổ phần  Dược phẩm TW3 đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đại biểu công đoàn trường ĐH Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022      

03/01/2018

​​​​​​​Ngày 20/12/2017, Công đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm...

Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện E nhiệm kỳ 2017 - 2022

03/01/2018

Ngày 19/12/2017, Công đoàn Bệnh viện E đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện E lần thứ XX (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

02/01/2018

Triển khai Kế hoạch 03/KH-CĐYT ngày 19/1/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. Ngày 15/12/2017 CĐCS Công ty Cổ phần...

Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương

02/01/2018

Ngày 16/12/2017 Công đoàn Trường Cao đẳng Dược Trung ương đã tổ chức  Đại hội Công đoàn lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2022 .

Đại hội Đại biểu Công đoàn Bệnh viện Mắt TW

29/12/2017

​​​​​​​Chiều ngày 28/12/2017, Bệnh viện Mắt trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP

29/12/2017

Ngày 28/12/2017, Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ TW nhiệm kỳ 2017- 2022

25/12/2017

Triển khai Kế hoạch 03/KH- CĐYT ngày 19/01/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội XIII Công đoàn Y tế...

Đại hội Công đoàn Viện Dược liệu nhiệm kỳ 2017- 2022

13/12/2017

​​​​​​Triển khai Kế hoạch 03/KH- CĐYT ngày 19/01/2017 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, ngày 29/11/2017 Công đoàn cơ sở...