CĐYT Việt Nam   |    CĐYT tỉnh thành   |    CĐYT cơ sở   |   
CĐYT Việt Nam   |    CĐYT tỉnh thành   |    CĐYT cơ sở   |   
Thứ tư, ngày 25/01/2017
Ngành Y tế triển khai kế hoạch hành động vì sự tiến bộ Phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015
Xuất bản lúc 11:06 ngày 06/10/2011
Ngày 26/9/2011, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo tập huấn về bình đẳng giới và hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự hội thảo có Bà Phạm Thị Luyên - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Phó trưởng ban thường trực Ban VSTBPN Bộ Y tế , ông Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế - Phó trưởng Ban VSTBPN và các đồng chí là thành viên Ban VSTBPN Bộ Y tế, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng hơn 120 đại biểu là Trưởng ban và thư ký Ban VSTBPN các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Thị Hiền – Chuyên gia độc lập giới - Học viện giáo dục Quốc gia trình bày vấn đề nhận thức về Bình đẳng giới và vận dụng nhận thức trong xây dựng và triển khai kế hoạch bình đẳng giới tại Việt Nam. Đồng thời bà Hiền cũng chia sẻ thực tế vấn đề  bình đẳng giới  trong xã hội Việt Nam, theo Bà: Bình đẳng giới không đơn thuần chỉ là phụ nữ sẽ có nhiều vai trò giống nam giới hơn mà còn là nam giới cũng sẽ có nhiều vai trò giống phụ nữ hơn.

eecb3bfbe_bdg.jpg

Bình đẳng giới là loại hình lý tưởng trong đó phụ nữ và nam giới được hưởng vị trí như nhau, có các cơ hội bình đẳng như nhau để phát huy đầy đủ tiềm năng của họ nhằm cống hiến cho sự phát triển và được hưởng lợi từ các kết quả đó. Nhưng để phụ nữ đạt được sự bình đẳng đó, thì phụ nữ không ngừng phải nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để có cơ hội tìm được các vị trí công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, vị thế trong xã hội và gia đình được nâng cao, đồng thời họ biết cách chăm sóc con cái, gia đình khoa học, hạnh phúc hơn….


Bà Nguyễn Thị Kim Phương – Chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cung cấp cho hội thảo các vấn đề về bình đẳng giới của các nước trên thế giới, đồng thời bà cũng nêu các biện pháp trong vấn đề lồng ghép giới trong Y tế.

Bà Vũ Thị Minh Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã trình bày và hướng dẫn triển khai kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. Kế họach này đã trình bày một cách chi tiết sự cần thiết phải thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, thực trạng bình đẳng giới trong ngành Y hiện nay và những khó khăn, rào cản trong việc thực hiện bình đẳng giới của ngành Y tế.

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đa số đều tập trung vào những khó khăn trong việc thực hiện bình đẳng giới tại đơn vị như: Định kiến giới vẫn còn tồn tại trong nhận thức chung của xã hội, nhận thức về bình đẳng giới trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở nhiều nơi còn giản đơn, phiến diện, không đầy đủ, chưa thực sự quan tâm đến công tác lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách; Một số chị em còn mặc cảm, tự ti, chưa có ý thức vuơn lên trong học tập, công tác; Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chậm được kiện toàn, hoạt động còn chưa thường xuyên, không có quy chế hoạt động, kế hoạch hành động chưa sát với thực tế nên gặp khó khăn trong công tác tổng kết, đánh giá  kết quả thực hiện; Nguồn lực để duy trì hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế còn hạn chế; Hành lang pháp lý để thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc sức khoẻ hiền vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa phù hợp với tinh thần của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung nên đã gây nhiều trở ngại trong việc thực hiền bình đẳng giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.


Kế hoạch hành động cũng đưa ra mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường bình đẳng giữa nam và nữ trong cung cấp và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, góp phần cải thiện chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cáo sức khoẻ nhân dân theo định hưởng công bằng, hiệu quả và phát triển”.

Hai nhóm mục tiêu là: Nhóm các chỉ tiêu quốc gia nhằm bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhóm các chỉ tiêu về đảm bảo quyền bình đẳng giới đối với cán bộ Y tế cùng với 6 mục tiêu cụ thể v à giao cho Ban VSTBPN Bộ Y tế, các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan triển khai và gi ám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động  về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015.

  • Đinh Dung


Giới thiệu
Giới thiệu
Kế hoạch làm việc